Fargotex Sp. z o.o.

Al. Legionów 114 C | 18-400 Łomża, Polska NIP 718-17-21-036 KRS 0000183232 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Head Office

Ewelina Dębowska
tel. +48 86 218 53 90
e-mail: fargotex@fargotex.pl

Department in Warsaw

ul. Stawki 4 B lok. 1, 00-193 Warszawa
tel. +48 22 258 80 43
e-mail: biurowarszawa@fargotex.pl

Showroom

ul. Pokorna 2 lok. 14, 00-199 Warszawa
tel. +48 22 535 32 41
e-mail: showroom@cosmonova.pl

Marketing Department

Anna Sobczyńska
Marketing Manager
tel. +48 86 218 53 90
e-mail: asobczynska@fargotex.pl

Fargotex Customer Service

Karol Bućkowski
tel. +48 86 218 06 18, +48 602 653 653
e-mail: bok@fargotex.pl

Fargotex Customer Service

Edyta Szablanowska
tel. +48 86 218 06 18, +48 600 331 361
e-mail: bok2@fargotex.pl

Furniture Shops Customer Service

Ewelina Makarewicz
tel. +48 602 238 758
e-mail: bos2@fargotex.pl

Fargotex Customer Service

Diana Hermanowska
tel. +48 86 218 06 18, +48 608 640 240
e-mail: bok3@fargotex.pl